W 50-tą rocznice śmierci podpułkownika
dr. Józefa Aleksiewicza z inicjatywy
i staraniem Towarzystwa Przyjaciół
Iwonicza -Zdroju
11 listopada o godz. 1400
nastąpiło uroczyste odsłonięcie popiersia doktora, którego rzeźbę wykonał wybitny rzeźbiarz mieszkający w Iwoniczu Władysław Kandefer
asystent Xawerego Dunikowskiego,
uczeń zakopiańskiej Szkoły Antoniego Kenara i ASP w Krakowie.
Płaskorzeźba umieszczona została na budynku "Stare Łazienki"
od strony iwonickiego deptaku.

Na zdjęciu syn dr Aleksiewicza
(drugi od prawej)
wraz z rodziną
oraz
sędziwy artysta rzeźbiarz
Władysław Kandefer
(trzeci od prawej)

autor zdjęć: Sławomir Oziomek
Informacja Turystyczna w Iwoniczu