Dr Aleksiewicz - kilka zachowanych zdjęć
czasy w których życie cywilne i medyczne przeplata się ze służbą wojskową

   

Doktor w swoim ogrodzie przy Sanato - lata 40 te

zdjęcie dr Aleksiewicza z 1952 roku

Zjazd lekarzy i balneologów lata 30 te

 

Przyjaciel zwierząt z kotami na deptaku - lata 30-te

Dr Aleksiewicz tu na koniu - pełnił  funkcje komendanta "Strzelca"

na nartach - współzałożyciel
Iwonickiego Klubu Narciarskiego

Dr w mundurze polskim z lat 1918-20 odznaczenia z I wojny.

Dr Aleksiewicz w swoim ogrodzie przy Sanato
- lata 40-te (ukochane setery angielskie)

Uroczystości Związku Strzeleckiego
na deptaku w Iwoniczu Zdroju

Budynek Sanato w sierpniu 1944 r. zamieniono na szpital Kierował nim dr. Józef Aleksiewicz szef sanitarny inspektoratu krośnieńskiego AK. Na zdjęciu, jadalnia sanatorium przeznaczona dla chorych.

27 lipca 1947 r. - odsłonięcie pomnika żołnierzy AK (w lesie Grabińskim) rozstrzelanych przez Niemców
w czasie pacyfikacji wsi Lubatowa 24 lipca 1944 r.
Komitet Budowy Pomnika założony został przez Anielę Aleksiewicz, żonę doktora,
Zofię Penar i Władysława Kandefera.
Pomnik zaprojektował i nadzorował jego budowę malarz, rzeźbiarz Stanisław Jakubczyk.