SANATO i IWONICZ w obrazach
Stanisława Jakubczyka *)

SANATO od strony wschodniej

SANATO wśród kwiatów - strona południowa

Aniela Aleksiewicz z synem

SANATO - dolny taras (kryty)

SANATO - wejscie od strony północnej,
droga dawniej prowadząca do lasu, obecnie dojazd do sanatorium Piast i Ziemowit

Zdroje jodowo-bromowe Józefa, Karola i Amelja

Plac dr. Józefa Dietla z altaną dla orkiestry, po lewej Łazienki

Nowe Łazienki

Kaplica Zakładowa

Willa pod "Białym Orłem"

pasieka przy Sanato

*) Stanisław Jakubczyk, urodził się w 1916 r. w Lubatowej gmina Iwonicz-Zdrój.
Studia na ASP w Krakowie oraz równocześnie Wyższe Studium Pedagogiczne i Studium Filmowe. Prace artystyczne: polichromie, witraże, sgraffita, mozaiki i rzeźby we wnętrzach kościelnych oraz obrazy sztalugowe i akwarele.
Filmy krótkometrażowe: z zakresu sztuki, biografie artystów, dokumentalne i fabularne.
8 sierpnia br. w BWA w Krośnie otwarta została wystawa prac artysty "Połemkowskie Cerkwie." w roku Jubileuszu 90 - lecia.
Przedstawione tutaj obrazy to Jego młodzieńcze prace malarskie ,"sponsorowane" przez dr. Aleksiewicza.