REGULAMIN KĄPIELOWY *)

 

  1) Kąpiele wydaje się w miarę dopływu wody ciepłej.

  2) Klucz do łazienki znajduje się u pokojowej piętra.

  3) Zamawiać kąpiel należy u pokojowej, która gościowi wydaje bilety kąpielowe.

  4) Każdą kąpiel zgłasza pokojowa w zarządzie gdzie otrzymuje bilety.

  5) Cena jednej kąpieli wynosi ......złp.

  6) Za użycie ręcznika ..........

  7) Za użycie prześcieradła ..........
  8) Za użycie umywalni i bidetu w kabinie kąpielowej nie pobiera się żadnych opłat.

  9) Woda do kąpieli jest wodą źródlaną.

10) Do kąpieli dodawać wolno: Sole (Iwonicka, Galen i t. p.) ług, igliwie (Foretol, Silvozon)

11) Wzbronionem jest używanie tabletek kwasu węglowego jakoteż borowiny ze względu na możliwość zabicia rur odpływowych jakoteż uszkodzenia emalji.

12) Uprasza się o zachowanie porządku i czystości.

13) Wanny po kąpieli myje się rozczynem lysolu.

14) Mydła używać wolno.

15) Czas przeznaczony na kąpiel wynosi pół godziny.

16) Przygotowanie kąpieli należy do pokojowej piętra.

17) Dolewanie wody jest zabronione.

18) Ciepłota wody normaln. kąpieli wynosi 27oC. czyli 29oR.

19) Wszelkie zażalenia należy kierować do Dyrekcji sanatorjum.

*) zachowano pisownię oryginału